REGULAMIN KONKURSU MANUALNEGO PT. „JESTEM OBYWATELEM UNII EUROPEJSKIEJ”

Zarządzenie Nr 3/2024

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi z dnia 03.04.2024r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu konkursu manualnego  „Jestem obywatelem Unii Europejskiej” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi

Działając na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, nadanego Uchwałą Nr XXXII/333/2022 Rady Gminy Wielowieś z dnia 2 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin konkursu manualnego pn.: Jestem obywatelem Unii Europejskiej, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Kornelia Galbierz

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi

PDFZarządzenie nr 3 JESTEM OBYWATELEM UNII EUROPEJSKIEJ.pdf (85,41KB)

 

Opublikował(a): GOK Wielowieś Data publikacji: 12-04-2024 07:42 Modyfikował(a): GOK Wielowieś Data modyfikacji: 12-04-2024 07:43

Wydarzenia

Na skróty

Zapisz się do newslettera

Przewiń do góry