Szkoła Podstawowa w Wielowsi  wzbogaci się o nowy sprzęt multimedialny do sal lekcyjnych!

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych w budynku szkoły na 
ul. Szkolnej dwie sale lekcyjne grup “0” doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Dzięki zakupowi monitorów interaktywnych sale wzbogacą się o pomoc dydaktyczną, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z monitorem interaktywnym w grupach “0” jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Zakupione monitory  interaktywne będą służyć do prowadzenia codziennych zajęć 
z wykorzystaniem multibooka, czyli podręcznika w wersji elektronicznej. To nowoczesne osiągnięcie technologii jest nieocenioną pomocą dydaktyczną, która pozwala dzieciom poznać, to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości. Programy multimedialne wykorzystujemy zarówno podczas zajęć obowiązkowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, jak i do uatrakcyjnienia zajęć poza podstawą programową. 
„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem Programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej
infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc 
w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych: 
 @Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
 https://www.wzmocnijotoczenie.pl,
 https://www.energetycznykompas.pl

Opublikował(a): GOK Wielowieś Data publikacji: 09-08-2023 14:14 Modyfikował(a): GOK Wielowieś Data modyfikacji: 09-08-2023 14:14

Wydarzenia

Na skróty

Zapisz się do newslettera

Przewiń do góry