Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi został beneficjentem programu dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij swoje otoczenie"

PSE 09 300dpi Partner Gminnego Oėrodka Kultury w Wielowsi.jpeg

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi jest jednym z laureatów IV edycji programu "WzMOCnij swoje otoczenie". Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zakupione zostaną instrumenty muzyczne do prowadzenia zajęć rytmiczno-umuzykalniających dla dzieci w wieku od 2 lat. Celem naszego projektu jest zainteresowanie różnymi formami kontaktu z muzyką, stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych, zachęcanie do dalszego kształcenia muzycznego, kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej, obcowanie z instrumentami. Projekt zakłada długofalowe oddziaływanie poprzez kontynuację zajęć rytmiczno-umuzykalniających oraz wykształcenie wśród dzieci wrażliwości na muzykę i potrzebę zasilenia działających na terenie naszej gminy orkiestr dętych. Dzięki udziałowi w projekcie Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi stworzy szansę zaszczepienia w młodym pokoleniu umiejętności muzycznych, wzrośnie świadomość muzyczna wśród dzieci i rodziców.

 

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek - np. przedszkoli, szkół, bibliotek, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważnie i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

logo WSO.png

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl .

Opublikował(a): GOK Wielowieś Data publikacji: 27-09-2022 09:01 Modyfikował(a): GOK Wielowieś Data modyfikacji: 24-10-2022 12:05

Wydarzenia

Na skróty

Zapisz się do newslettera

Przewiń do góry